Samarbetspartner

Städerna i huvudstadsregionen och samkommunen HRM har ett nära samarbete för att uppnå målet om klimatneutralitet. Ett gott exempel är den gemensamma kartläggning av klimatbalansen som huvudstadsregionen gjorde 2020 och vår kontinuerliga utveckling och harmonisering av kalkylerna för utsläppen av växthusgaser. Grankulla eftersträvar klimatneutralitet senast 2035, Helsingofrs, Esbo och Vanda senast 2030. På städernas webbsidor kan du läsa närmare om de klimat- och miljömål som de har ställt upp.

Helsingfors

Här kan du läsa mer om Helsingfors klimatmål och uppföljningen av dem.

Vanda

Vanda stads resurssmarta färdplan

Esbo

Utvecklingsprogrammet En hållbar stad och ett kolneutralt Esbo 2030

Övriga samarbetspartner

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM är en offentlig aktör inom miljösektorn som är verksam inom huvudstadsregionen och tillhanda-håller avfallshanterings- och vattenförsörjningstjänster till över en miljon invånare i huvudstadsregionen. Därutöver ansvarar HRM för information om luft-kvaliteten, producerar geodata om regionens utveckling och främjar klimatarbetet.

HRM:s klimatinfo vägleder och uppmuntrar huvudstadsbor till ett klimatvänligt liv och organiserar utbildningar och evenemang för husbolag och små och medelstora företag som vill minska sina klimatutsläpp.

Nylands förbund har gjort upp färdplanen Klimatneutralt Nyland 2035 som innehåller riktlinjer för klimatarbetet i regionen och ger kommunerna och andra aktörer i Nyland stöd för det praktiska klimatarbetet.

Huvudstadsregionens Återanvändningscentral har som mål att minska förbrukningen av naturresurser, öka miljömedvetenheten och utöka möjligheterna till delaktighet och arbete. Återanvändningscentralen har sju butiker och två varuhus i huvudstadsregionen samt en nätbutik med rikstäckande verksamhet. Det närmaste återanvändningsvaruhuset ligger bara ett stenkast från Grankulla, i Knektbro. Utöver återanvändningsverksamheten erbjuder centralen mångsidiga utbildnings- och konsulttjänster i miljöfrågor för regionens invånare och pedagoger samt företag och sammanslutningar.