Yhteistyökumppanit

Pääkaupunkiseudun kaupungit ja kuntayhtymä HSY tekevät tiivistä yhteistyötä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Esimerkiksi seudun kasvihuonekaasujen päästölaskentaa kehitetään jatkuvasti kuntayhteistyössä. Vuonna 2020 tehtiin pääkaupunkiseudun yhteinen hiilitasekartoitus. Helsinki ja Kauniainen tavoittelevat hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä, Espoo ja Vantaa jo vuonna 2030. Kunkin kaupunkien sivuilla voi tutustua tarkemmin ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin.

Helsinki

Helsingin ilmastotavoitteet sekä niiden seuranta.

Vantaa

Vantaan kaupungin resurssiviisauden tiekartta.

Espoo

Kestävä Espoo-kehitysohjelma sekä hiilineutraali Espoo 2030.

Muut yhteistyökumppanit

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY on pääkaupunkiseudulla toimiva julkinen ympäristöalan toimija, joka tuottaa kestäviä jäte- ja vesihuoltopalveluita yli miljoonalle pääkaupunkiseudun asukkaalle. HSY vastaa myös alueen ilmanlaatuseurannasta, tuottaa paikkatietoa seudun kehityksestä ja edistää pääkaupunkiseudun ilmastotyötä.

HSY:n ilmastoinfo sparraa pääkaupunkilaisia ilmastoystävällisissä ja kestävissä elämäntavoissa. Lisäksi Ilmastoinfo järjestää taloyhtiöille sekä pk-yrityksille koulutuksia ja tapahtumia.

Uudenmaan liitto on laatinut alueen ilmastotyötä linjaavan Hiilineutraali Uusimaa 2035 -tiekartan, joka tukee kuntia ja muita Uudenmaan toimijoita ilmastotyön toteuttamisessa.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen tavoitteena on vähentää luonnonvarojen kulutusta, kasvattaa ympäristötietoisuutta sekä lisätä osallistumisen ja työnteon mahdollisuuksia pääkapunkiseudulla. Kierrätyskeskuksella on pääkaupunkiseudulla seitsemän kierrätysmyymälää, kaksi kierrätystavarataloa ja valtakunnallisesti toimiva verkkokauppa. Kauniaisia lähinnä sijaitseva kierrätystavaratalo sijaitsee Nihtisillassa. Kierrätystoiminnan lisäksi Kierrätyskeskus tarjoaa monipuolista ympäristökoulutusta ja -konsultointia pääkaupunkiseudun asukkaille, ammattikasvattajille sekä yrityksille ja yhteisöille.