Granibor, företag och sammanslutningar

För att uppnå klimatneutralitet samt de övriga målen i den resurssmarta färdplanen krävs det samarbete mellan de olika aktörerna i staden samt ett aktivt deltagande av stadens invånare. Klimatinfo och Graniacceleratorn vägleder och uppmuntrar graniborna till ett klimatvänligt liv..

Granikiihdyttämön perhe

Graniacceleratorn

Graniacceleratorn låter invånarna prova hur en hållbar livsstil ter sig i praktiken. Varje deltagare eller deltagande familj kan göra…

Mies ja voikukka

Klimatinfo – klimatsparring för Granibor

Klimatinfo vägleder och uppmuntrar huvudstadsbor till ett klimatvänligt liv och organiserar utbildningar…

Perhe juoksee metsässä

Temaveckor och dagar

På de officiella webbsidorna för ekostödverksamheten hittar du en lista på temaveckor och temadagar, organisationerna som…