Miljömedveten stadsorganisation och miljömedvetna invånare

Klimatutsläppen från stadens verksamhet står för cirka 10–20 procent av klimatutsläppen i Grankulla.

Invånarna och andra aktörer i staden bör också delta aktivt i klimatarbetet om staden ska kunna uppnå klimatneutralitet.

Indirekta klimatutsläpp som uppstår utanför Grankullas gränser till följd av invånarnas livsstilsval som till exempel resor och konsumtion (t.ex. Elektronik, kläder, livsmedelsproduktion) ingår inte i det regionala målet för klimatneutralitet. Också sådana utsläpp måste dock minskas radikalt om det ska gå att begränsa klimatförändringen till 1,5 grader Celsius. Utöver klimatutsläppen måste särskilt konsumtionen av nya naturresurser minskas avsevärt för att klimatkrisen och andra miljökriser såsom den minskande biologiska mångfalden ska gå att avvärja.

Klicka för att förstora.

Huvudmål

  • Miljöutbildningen och miljömedvetenheten samt miljökommunikationen ska stärkas i samarbete mellan stadens personal, kunder och invånare samt lokala företag och föreningar.

  • Invånarna har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att leva ett ansvarsfullt och globalt klimatsäkert liv.

  • År 2035 är Grankulla en global mönsterstad för ansvarsfull livsstil.

Läs mer Grön stadsstruktur och trafik
Läs mer Energiförbrukning och -produktion
Läs mer Hållbar matkultur
Läs mer Hållbar förbrukning av naturresurser och cirkulär ekonomi
Läs mer Miljömedveten stadsorganisation och miljömedvetna invånare