Avtal och program för klimatarbetet

Program och avtal som hänför sig till stadens klimatarbete, till exempel energieffektivitetsavtalen för kommuner och tillhörande åtgärdsprogram, kan du ta del av på stadens webbplats. Åtgärderna i energieffektivitetsavtalet har delvis även införlivats direkt i den resurssmarta färdplanen under rubriken ”Energiförbrukning i fastigheter och klimatsmart energiproduktion”.