Graniacceleratorn

Graniacceleratorn låter invånarna prova hur en hållbar livsstil ter sig i praktiken. Varje deltagare eller deltagande familj kan göra upp en egen färdplan för att sänka klimatutsläppen och förbrukningen av naturresurser till en hållbar nivå fram till 2030. De insatser som valts ut för färdplanen testas under en fyra veckor lång försöksperiod.

De Granibor som deltog i acceleratorn 2019 minskade sina klimatutsläpp med i genomsnitt 26 procent under försöksperioden, vilket var det bästa resultatet bland de 13 kommuner som medverkade i Finland.

Graniacceleratorn ingår i en internationell accelerator för hållbara levnadsvanor, som i Finland samordnas av D-mat Oy i samarbete med städerna. Graniacceleratorn är också ett inslag i stadens resurssmarta färdplan (mot ett klimatneutralt Grani), där ett av huvudmålen är att bli en klimatneutral stad senast 2035.

”Vår familj deltog aktivt i detta försök. Det var ett trevligt projekt och den inledande verkstaden var trevlig och lärorik. Det var intressant att göra färdplanen tillsammans med tonåringarna och fundera på vad vi kan förändra i vår vardag. Vi har satt upp färdplanen på vår kylskåpsdörr, då blir vi dagligen påminda om våra mål.”