Hållbar förbrukning av naturresurser och cirkulär ekonomi

Enligt en bedömning av FN:s internationella resurspanel är förbrukning av naturresurser den bakomliggande orsaken till 50 procent av världens nuvarande utsläpp av växthusgaser. Förbrukningen ligger också bakom cirka 90 procent av de miljöproblem som hänför sig till markanvändning, vilket särskilt framkommer i en sämre diversitet i naturen. Just nu pågår den så kallade sjätte massutrotningen, där arter dör i en takt som vi aldrig tidigare sett. Klimatutsläppen från naturresurser som förbrukas i Grankulla består till största delen av utsläpp som uppstår utanför stadens gränser. För närvarande ingår de ännu inte i stadens officiella utsläpp av växthusgaser.

Huvudmål

  • Målet är att en kultur av delningsekonomi och cirkulär ekonomi ska styra naturresursanvändningen i Grankulla 2035.

  • I alla upphandlingar inom stadens organisation används kriterier för hållbar offentlig upphandling.

  • Mängden blandat avfall har minskat med 70 % (jämförelseår 2018).

Klicka för att förstora.

Det linjära ekonomiska system som vi har idag bygger på förbrukning av naturresurser och material som vi ratar efter användning. Att övergå till en cirkulär ekonomi och använda naturresurser på ett mer hållbart sätt är nödvändigt för att dämpa klimatförändringarna, bevara diversiteten i naturen och driva fram olika delområden inom hållbar utveckling. Syftet med den cirkulära ekonomin är att minska förbrukningen av jungfruliga råvaror och cirkulera naturresurser som utvunnits ur naturen så länge som möjligt genom att återvinna, reparera och omforma. Till exempel kan träfiber i pappersform återvinnas cirka 5–7 gånger. Först därefter är det lönt att utvinna energi ur den.

Kiertotalouskäsitteiden termipankki -leima
Läs mer Grön stadsstruktur och trafik
Läs mer Energiförbrukning och -produktion
Läs mer Hållbar matkultur
Läs mer Hållbar förbrukning av naturresurser och cirkulär ekonomi
Läs mer Miljömedveten stadsorganisation och miljömedvetna invånare