Energiförbrukning och
-produktion

Av de klimatutsläpp som uppstår inom Grankullas område härstammar mer än 60 procent från uppvärmning av hus (64 procent 2019). För att stadsområdet ska uppnå målet om klimatneutralitet hör möjligheterna att påverka och potentialen för utsläppsminskningen till de viktigaste faktorerna för mindre energiförbrukning i byggnader: bättre energieffektivitet, lokal produktion av förnybar energi, lösningar för uppvärmning med låga koldioxidutsläpp och energisparåtgärder samt effektivare och flexiblare lokalanvändning. Genom att öka samanvändning av lokaler kan man även uppnå märkbara utsläppsminskningar.

FMG_Godkänd_-Grankullas-resurmarta-färdplan_15.6.2020_§-28-3

Klicka för att förstora.

Huvudmål

  • Stadens lokalanvändning ska vara effektiv och flexibel.
  • Energiproduktionen ska vara lokal, förnybar och ha låga koldioxidutsläpp.
  • Energieffektiviteten i byggnaderna ska förbättras.

  • Stadens personal och lokalbrukarna ska vara aktiva parter i energibesparingarna.

Läs mer Grön stadsstruktur och trafik
Läs mer Energiförbrukning och -produktion
Läs mer Hållbar matkultur
Läs mer Hållbar förbrukning av naturresurser och cirkulär ekonomi
Läs mer Miljömedveten stadsorganisation och miljömedvetna invånare