Kiinteistöjen energiankäyttö ja vähähiilinen energiantuotanto

Kauniaisten alueella syntyvistä ilmastopäästöistä yli 60 prosenttia muodostuu rakennusten lämmittämisestä. Parantamalla talojen energiatehokkuutta, muuttamalla lämmitystapoja vähähiilisiksi, kuten vaihtamalla öljylämmityksen maalämpöön ja tuottamalla energiaa paikallisesti, voidaan ilmastopäästöjä vähentää merkittävästi. Vaikuttavia päästövähennyksiä rakennusten energian kulutuksessa voidaan saavuttaa myös lisäämällä tilojen yhteiskäyttöä. Samalla säästetään luonnonvaroja, kaupunkitilaa ja rahaa.

Tiekarttakuva kaistasta kiinteistöjen energiankayttö ja vähähiilinen energiantuotanto

Voit klikata kuvan suuremmaksi.

Päätavoitteet

  • Kaupungin tilojen käyttö on tehokasta ja joustavaa.

  • Energian tuotanto on vähähiilistä ja uusiutuvaa ja sitä tuotetaan paikallisesti.

  • Rakennusten energiatehokkuutta parannetaan.

  • Kaupungin henkilöstö ja tilojen käyttäjät ovat aktiivisia toimijoita energiansäästössä.

Lue lisää Vihreä kaupunkirakenne ja liikenne -tiekaistasta
Lue lisää Energiantuotanto ja kulutus -tiekaistasta
Lue lisää Kestävä ruokakulttuuri -tiekaistasta
Lue lisää Luonnonvarojen kestävä kulutus ja kiertotalous -tiekaistasta
Lue lisää Ympäristötietoinen kaupunkiorganisaatio ja asukkaat -tiekaistasta