Välkommen på workshop för hållbar utveckling den 14.12 kl. 17.30-20.

Under workshopen diskuterar vi stadens målsättningar för klimatarbete och hållbar utveckling, hur de ska nås och olika aktörers systemiska effekt. Alla Granibor, lokala företagare, föreningar och klubbar är välkomna. Grankulla miljöenhet ordnar workshopen i samarbete med Teknologiska forskningscentralen VTT:s forskare.

Workshopen ordnas i fullmäktigesalen i stadshuset (Grankullavägen 10).

Anmäl dig per e-post senast den 12.12 till [email protected]

Meddela i samband med anmälan om du har behov av specialdiet. Var vänlig och meddela också om du trots all inte kan delta.

Mera information fås av miljöexpert Anna Sjövall

[email protected], tfn 040-169 9605

2.12.2022

Grankulla stad deltar i statsförvaltningens kampanj Snäppet svalare

Staden utmanar alla granibor att spara energi och schemalägga sin energianvändning så att det under vintern finns tillräckligt med el och man kan undvika eventuella strömavbrott. Bekanta dej med olika effektiva energispartips på kampanjsidorna och dela dem till exempel inom ditt husbolag, med grannar och med din familj.

HRM:s Klimatinfo sköter energirådgivningen för invånarna i huvudstadsregionen. Denna länk tar dig vidare till energirådginingssidorna. (Gör alltså hela meningen till en länk) https://energianeuvonta.fi/

14.10.2022

Biblioteket övergick till vegetariskt
och Rättvise märkt

Bland personalen i Grankulla bibliotek har det under senare år funnits ett växande engagemang för klimatet. Flera av arbetstagarna i biblioteket äter till exempel helt eller mestadels vegetariskt. När det från personalhåll föreslogs att biblioteket skulle övergå till havremjölk i kaffet, godkändes idén enhälligt.

Likadant gick det när tanken utökades till att biblioteket enbart skulle bjuda på vegetarisk mat, till exempel under seminariedagar för personalen. Redan tidigare hade principen varit att servera grönsaker och fisk, eftersom många i personalen inte äter kött. Att avstå från fisken var inget stort steg. Linjen är numera att biblioteket vid bjudningar serverar lakto-ovo-vegetarisk kost, med havremjölk i kaffet.

Bjudmat förekommer visserligen inte särskilt ofta på biblioteket. På sin höjd bjuds det på mat en handfull gånger per år, så Grankullas sammanlagda köttkonsumtion kommer inte att påverkas. För personalen kändes det ändå som ett viktigt principbeslut, särskilt eftersom maten betalas med skattepengar.

Vad som däremot går åt i ganska stor mängd i biblioteket är kaffe. Därför är det inte helt oviktigt vilket kaffe som köps och vilken mjölk som hälls i det.

Biblioteket har gått in för att köpa ekologiskt och rättvisemärkt kaffe och te. Grankulla stad stöder konceptet Rejäl handel (finska: Reilun kaupan kaupunki), vilket bland annat innebär att stadens enheter alltid borde välja rättvisemärkt kaffe och te.

Märket på havremjölken har också valts med tanke på hållbarhet och är därför tillverkad i Finland av finsk havre. Principen om att i första hand välja ekologiskt och rättvisemärkt gäller även andra matvaror, när det är möjligt.

Diskussionen om djurhållning och konsumtion av djurprodukter i Finland är mångfacetterad och väcker känslor, men faktum kvarstår: vi behöver sänka vår sammanlagda konsumtion av mjölkprodukter och kött, även om vi inte behöver sluta helt med den. Bibliotekets beslut om maten är ett steg i den riktningen.

Den som så önskar får gärna ta upp kampen med biblioteket när det gäller hållbar matkonsumtion. Vi utmanar stadens övriga enheter, och även Grankullas invånare och företag, att försöka överträffa oss i sina klimatåtgärder.

Text: Maria Grundvall