Kontaktuppgifter

Stadens miljöenhet svarar för planeringen och samordningen av stadens arbete för klimatneutralitet samt uppföljningen av det tillsammans med andra aktörer inom staden. På stadens webbplats, på miljöenhetens sidor hittar du information om bland annat stadens naturskyddsområden, tillstånds- och tillsynsärenden samt övriga aktuella ärenden.

Vi arbetar vid miljöenheten

Ympäristöasiantuntija Anna Sjövall

Miljöexpert Anna Sjövall
Uppdraget att samordna stadens arbete för klimatneutralitet och ekostödverksamhet samt övriga expert- och planeringsuppdrag med anknytning till hållbar utveckling

Tfn 040 169 9605
[email protected]

Ympäristöpäällikkö Anna-Lena Granlund-Blomfelt

Miljöchef Anna-Lena Granlund-Blomfelt
Tillstånds- och tillsynsärenden, planering och samordning av arbetet för klimatneutralitet, uppföljning av miljöns tillstånd, övriga planeringsuppdrag

Tfn 050 323 6269
[email protected]

Frågor och respons

    * Blanketten samlar dina personuppgifter för att möjliggöra kundbetjäning.

    Genom att sända blanketten godkänner du våra dataskyddsprinciper. Vid behov kan du läsa vår dataskyddsbeskrivning på www.grankulla.fi/dataskydd