Grön stadsstruktur och trafik

Av de klimatutsläpp som uppkommer inom Grankullas område stod trafiken för drygt 20 procent (9 kiloton) under 2019. Av utsläppen från trafik härstammar lejonparten från personbilstrafik.  Under coronapandemin år 2020 sjönk trafikens utsläpp med 14 procent. Detta berodde främst på det ökade distansarbetet. I färdplanens väg Grön stadsstruktur och trafik hittas målsättningar för att minska utsläppen från trafiken.

Klicka för att förstora.

Huvudmål

  • Utsläppen från trafiken ska gå ner med 90 procent.

  • Byggverksamheten ska vara energieffektiv och hållbar.

  • Nya byggnader ska vara omställbara, ha lång livslängd och vara byggda i miljövänliga, hälsosamma och återvinnbara material.

  • Miljöcertifikat verifierar hållbart byggande.

  • Byggnaderna producerar förnybar energi.

För att Grankulla ska bli klimatneutralt måste klimatutsläppen från trafiken inom stadens område gå ner med cirka 90 procent. Det är möjligt att uppnå det ambitiösa målet 2035 till exempel om personbilstrafiken minskar med 30 procent, andelen elbilar av alla fordon är 30 procent, (jämförelseår 1990) och andelen biobaserade och andra förnybara bränslen, exempelvis syntetiska bränslen, av drivmedlen i trafiken ökar med 70 procent jämfört med idag.

Att främja cykel- och gångtrafik spelar en central roll när det gäller att försöka minska personbilstrafiken.

En ökning i andelen cykeltrafik kan eftersträvas genom att utveckla förhållandena för cykeltrafiken och göra dem säkra och förstklassiga samt genom att utvidga servicenivån för cyklingen. En central roll har exempelvis arbetet med att befrämja cykelvägarnas och cykelparkeringarnas kvantitet och kvalitet, prioritera underhållet av cykelvägarna, bygga ut infrastrukturen för elcyklar och utveckla servicetjänster för cyklar. Att främja gångtrafik stöder direkt målet om att utveckla en grön, fotgängarvänlig stad i stadens strategi.

I fråga om att utveckla stadsstrukturen har denna väg ett mål om att nya bostadsområden och tjänster ska byggas ut i närheten av centrumområdet, vid goda kollektivtrafikförbindelser.

Även om staden blir tätare är det viktigt att bibehålla de centralaste grön- och friluftsområdena, eftersom de bidrar till dämpningen av klimatförändringarna, anpassningen efter dem och såväl ekologisk som social hållbarhet i stor utsträckning.

Grönområden ger människor välfärd och hälsa, och de har kulturell betydelse. Att bevara grönområden stöttar den sociala dimensionen av hållbar utveckling. Samtidigt bör stadens kolsänkor och kollager bevaras så att staden når sitt mål om klimatneutralitet. Målen i färdplanen bidrar även till att bevara mångfalden i naturen.

Läs mer om sektorernas program för utsläppsminskning under 2021 (pdf)

Läs mer om sektorernas program för utsläppsminskning under 2020 (pdf)

Läs mer Grön stadsstruktur och trafik
Läs mer Energiförbrukning och -produktion
Läs mer Hållbar matkultur
Läs mer Hållbar förbrukning av naturresurser och cirkulär ekonomi
Läs mer Miljömedveten stadsorganisation och miljömedvetna invånare