Miljösystemet Ekokompassen och ekostödverksamheten

Ekokompassen är ett miljöledningssystem som har utvecklats särskilt för hantering av miljöfrågor inom små och medelstora företag samt myndigheter inom den offentliga förvaltningen. Den är ett verktyg för ledningsarbetet på samma sätt som de kvalitetsledningssystem som företag har infört i stor omfattning.

Du hittar mer information om Ekokompassen och dess verksamhet på systemets egna sidor

Ekostödverksamhet i stadens organisation

Ekostödet är ett koncept som ska främja stadens miljömål vid stadens olika verksamhetsställen. Vid enheterna utses och utbildas ekostödpersoner som vid sidan av sitt eget arbete för ut målsättningarna i stadens klimatarbete på fältet (den resurssmarta färdplanen och programmet för utsläppsminskning inom den egna sektorn) och höjer miljömedvetenheten. Ekostödpersonerna har som uppgift att sprida information om stadens miljömålsättningar på sin arbetsplats och samordna arbetet för de gemensamt överenskomna miljömålsättningarna tillsammans med sin chef och övriga utsedda personer. Målet är att varje enhet inom staden ska ha minst en ekostödperson.

Tyttö poimii marjoja metsässä

Ekostödverksamheten är en verksamhetsmodell som utvecklats av Helsingfors stad 2006 och har införts i stor omfattning i såväl stora som små kommuner i Finland. Ekostödverksamheten har även förts ut till Estland. Mer information om ekostödverksamheten hittar du här.