Kaupungin ekotukitoiminta

Ekotuki on toimintamalli kaupungin ympäristötavoitteiden edistämiseksi kaupungin eri toimipisteissä. Työyhteisöihin nimetään ja koulutetaan ekotukihenkilöitä, jotka oman työnsä ohella jalkauttavat kaupungin ilmastotyön (resurssiviisauden tiekartan ja oman toimialansa päästövähennysohjelman) tavoitteita sekä edistävät lisäävät ympäristötietoisuutta. Ekotukihenkilöiden tehtävänä on viedä työpaikalleen tietoa kaupungin ympäristötavoitteista ja koordinoida yhteisesti sovittujen ympäristötavoitteiden toteutusta yhdessä esimiehen ja muiden nimettyjen henkilöiden kanssa. Tavoite on, että jokaisessa kaupungin toimipisteessä on vähintään yksi ekotukihenkilö.

Tyttö talvisessa metsässä

Ekotukitoiminta on Helsingin kaupungin vuonna 2006 kehittämä malli, joka on laajasti käytössä niin suurissa kuin pienissäkin kunnissa Suomessa. Ekotukitoimintaa on viety myös Viroon. Löydät lisätietoa toiminnasta Ekotuki.fi sivuilta.