Hållbar matkultur

Av de utsläpp som uppstår inom Grankullas område står matproduktionen för en försvinnande liten del. Utsläppen för produktion av den mat som äts i staden är nästan helt och hållet klimatutsläpp för produktion på annan ort och dess andel framkommer inte i den regionala utsläppskalkylen. På nationell och global nivå står utsläppen från livsmedelsproduktion för cirka 20–25 procent av de växthusgasutsläpp som människan förorsakar. Av de totala utsläppen från livsmedelsproduktionen står husdjursproduktionen för cirka 60-80 procent. Att bekämpa klimatförändringarna kräver en betydande reduktion av konsumtionen av animaliska produkter så som kött och mjölkprodukter. Även utsläppen från produktionen av finländskt kött är betydande. Lantbruk och speciellt köttproduktion orsakar även andra miljöproblem så som utarmning av naturens mångfald, övergödning av vattendrag samt stor vattenförbrukning. Av det sötvatten som finländarna förbrukar, förbrukas största delen vid matproduktion utanför Finlands gränser.

FMG_Godkänd_-Grankullas-resurmarta-färdplan_15.6.2020_§-28-4b

Klicka för att förstora.

Huvudmål

  • Bland utsläppen från livsmedel spelar en minskning av konsumtionen av animaliska produkter en central roll för bekämpningen av klimatförändringarna och målen för hållbar utveckling.

  • Vårt mål är att konsumtionen av animaliska produkter i Grankulla åtminstone ska ha halverats fram till 2035.

  • Därutöver är målet att minska svinnet av ätbar mat med 70 procent (från nivån 2018).

Läs mer Grön stadsstruktur och trafik
Läs mer Energiförbrukning och -produktion
Läs mer Hållbar matkultur
Läs mer Hållbar förbrukning av naturresurser och cirkulär ekonomi
Läs mer Miljömedveten stadsorganisation och miljömedvetna invånare