Kestävä ruokakulttuuri

Ruoka vastaa häviävän pienen osan Kauniaisten alueellisista päästöistä. Kaupungissa syödyn ruoan tuotannon päästöt muodostuvatkin lähes kokonaan muualla tuotetun ruoan ilmastopäästöistä. Globaalisti ruoantuotannon päästöt aiheuttavat kasvihuonekaasupäästöistä arviolta 25-30 prosenttia. Ruoantuotannon kokonaispäästöistä eläintuotanto vastaa 60-80 prosenttia. Ruoan ilmastopäästöjen vähentämiseksi merkittävimmät teot liittyvät eläinkunnan tuotteiden, erityisesti lihan ja maitotuotteiden vähentämiseen. Myös kotimaisen lihan ilmastopäästöt ovat suuret. Maatalous ja erityisesti lihantuotanto aiheuttaa myös muita ympäristöongelma, kuten luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä, vesistöjen rehevöitymistä sekä veden suurkulutusta. Suomalaisten makean veden kulutuksesta valtaosa syntyy ruoan tuotannon kautta Suomen rajojen ulkopuolella.

Tiekarttakuva kaistasta kestävä ruokakulttuuri

Voit klikata kuvan suuremmaksi.

Päätavoitteet

  • Kaupungin ruokapalveluissa, ruokakaupoissa, ravintoloissa ja yhdistyksissä tarjotaan planetaarisesti kestävää ja vastuullisesti tuotettua ruokaa.

  • Eläinkunnan tuotteiden kulutus Kauniaisissa on vähintään puolittunut vuoteen 2035 mennessä.

  • Syömäkelpoisen hävikin määrä on vähentynyt 70 % (vuoden 2018 tasosta).
Lue lisää Vihreä kaupunkirakenne ja liikenne -tiekaistasta
Lue lisää Energiantuotanto ja kulutus -tiekaistasta
Lue lisää Kestävä ruokakulttuuri -tiekaistasta
Lue lisää Luonnonvarojen kestävä kulutus ja kiertotalous -tiekaistasta
Lue lisää Ympäristötietoinen kaupunkiorganisaatio ja asukkaat -tiekaistasta