Kauniaisten tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä

Resurssiviisauden tiekartta ohjaa kaupunkilaisia kohti hiilineutraalisuutta, globaalisti kestävää luonnonvarojen kulutusta, luonnon monimuotoisuuden turvaamista ja kestävän kehityksen muita ympäristötavoitteita. Alla visualisointi resurssiviisauden tiekartasta. Tekstipalloja klikkaamalla pääset tiekartan eri kaistohin ja niihin littyviin tavoittesiin ja toimiin.

Jotta hiilineutraalisuus ja tiekartan muut keskeiset ympäristötavoitteet saavutetaan, tulee erityisesti rakennusten, liikenteen, ruoan ja kuluttamisen aiheuttamia ilmastopäästöjä vähentää merkittävästi.

Ilmastotyön toteutukseen tarvitaan mukaan kaupungin asukkaat, yritykset ja muut paikalliset toimijat. Hiilineutraaliuus saavutetaan, kun ilmakehään vapautuu vain niin paljon ilmastopäästöjä, kuin maaperä ja kasvillisuus sitovat niitä pois ilmakehästä.

Kiinnostaako aurinkopaneelit?

Aurinkopaneelien asennus ei yleensä vaadi erillistä lupaa. Kuitenkin, jos paneelit sijoitetaan sellaisen rakennukseen tai sen pihamaalle, joka on asemakaavassa tai rakennussuojelulain nojalla suojeltu tai jos se kuuluu Kauniaisten kaupungin rakennusinventointilistalle, asennukselle tulee hakea toimenpidelupaa.

Lue lisää

Vihreä kävelykaupunki

Kauniaisten pinta-alasta virkistys- ja suojelualueita on 29 % (n. 1,74 k㎡). Viheralueilla ei ole pelkästään merkitystä ihmisten viihtyisyyteen ja hyvinvointiin, vaan ne toimivat myös tärkeässä roolissa kaupungin ilmastotyössä – niin ilmastonmuutokseen sopeutumisessa kuin sen hillinnässäkin. Lue lisää…