Vihreä kaupunkirakenne ja liikenne

Liikenne aiheuttaa Kauniaisten alueella syntyvistä ilmastopäästöistä reilut 20 prosenttia. Valtaosa päästöistä aiheutuu henkilöautoliikenteestä. Korona-pandemian aikana vuonna 2020, erityisesti lisääntyneen etäytyön ansioista, liikenteen päästöt laskivat 14 prosenttia. Liikenteen päästöjen vähentämiseen liittyvät tavoitteet sisältyvät tiekartan kaistaan
Vihreä kaupunkirakenne ja liikenne.

Tiekarttakuva kaistasta Vihreä kaupunkirakenne ja liikenne

Voit klikata kuvan suuremmaksi.

Päätavoitteet

  • Liikenteen päästöt vähentyvät 90 %.

  • Rakentaminen on energiatehokasta ja kestävää.

  • Uudet rakennukset ovat pitkäikäisiä, muunneltavia ja niissä käytetään ympäristöystävällisiä, terveellisiä ja kierrätettäviä materiaaleja.

  • Ympäristösertifikaatit todentavat kestävää rakentamista.

  • Rakennuksissa tuotetaan uusiutuvaa energiaa.

Kauniaisten alueella syntyviä liikenteen ilmastopäästöjä pitää vähentää noin 90 prosenttia, jotta hiilineutraalisuus saavutetaan. Tiekartan tavoiteskenaariossa kunnianhimoinen päästövähennys on saavutettu siten, että vuonna 2035 henkilöautoliikenne on vähentynyt 30 prosenttia (vertailuvuosi 1990), kaikista ajoneuvoista sähköautoja on 30 prosenttia ja biopohjaisten ja muiden uusiutuvien, kuten synteettisten polttoaineiden osuus liikenteen käyttövoimasta kasvaa 70 prosenttia nykytilanteeseen verrattuna.

Pyöräliikenteen ja kävelyn edistäminen ovat keskeisessä roolissa tavoiteltaessa autoilun vähentymistä.

Pyöräliikenteen kasvamista tavoitellaan muun muassa kehittämällä pyöräilyn olosuhteita turvallisiksi ja laadukkaiksi sekä laajentamalla pyöräilyn palvelutasoa. Keskeisessä roolissa ovat esimerkiksi pyöräpysäköinnin ja pyöräteiden määrän sekä laadun edistäminen, pyöräteiden kunnossapidon, kuten aurauksen priorisointi talviaikaan, sähköpyörien latausinfrastruktuurin rakentaminen ja pyörien korjauspalveluiden kehittäminen. Kävelyn edistäminen tukee suoraan kaupungin strategisen tavoitteen ”Vihreä kävelykaupunki” edistämistä.

Kaupunkirakenteen kehittämiseen liittyy kaistassa tavoite, että uusia asuinalueilta ja palveluita rakennetaan keskusta-alueen läheisyyteen, hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle.

Vaikka kaupunki tiivistyy, on tärkeää säilyttää keskeiset viher- ja ulkoilualueet, sillä niillä on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa sekä luontokadon ehkäisemisessä.

Viheralueiden säilyttäminen tukee myös kestävän kehityksen sosiaalista ulottuvuutta. Viheralueet tuottavat ihmisille hyvinvointia ja terveyttä ja niillä on kulttuurisia ja esteettisiä arvoja. Kaupungin hiilinielut ja varastot tulee säilyttää, jotta kaupunki saavuttaa hiilineutraalisuus-tavoitteen.

Tutustu toimialojen vuoden 2021 päästövähennysohjelmiin (pdf)

Tutustu toimialojen vuoden 2020 päästövähennysohjelmiin (pdf)

Lue lisää Vihreä kaupunkirakenne ja liikenne -tiekaistasta
Lue lisää Energiantuotanto ja kulutus -tiekaistasta
Lue lisää Kestävä ruokakulttuuri -tiekaistasta
Lue lisää Luonnonvarojen kestävä kulutus ja kiertotalous -tiekaistasta
Lue lisää Ympäristötietoinen kaupunkiorganisaatio ja asukkaat -tiekaistasta