Ilmastotyöhön liittyvät sopimukset

Kaupungin ilmastotyöhön liittyviin ohjelmiin ja sopimuksiin kuten kuntien energiantehokkuussopimukseen (KETS) ja sen toimenpideohjelmaan voit tutustua kaupungin kotisivuilla. Energiatehokkuussopimuksen toimenpiteitä on kuitenkin osittain myös sisälletty suoraan resurssiviisauden tiekartan Kiinteistöjen energiankäyttö ja vähähiilinen energiantuotanto -kaistan alle.