Luonnonvarojen kestävä kulutus ja kiertotalous

Kansainvälisen luonnonvarapaneelin arvion mukaan 50 prosenttia maailman nykyisistä kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuu luonnonvarojen kulutuksesta. Maankäyttöön liittyvistä ympäristöongelmista luonnonvarojen käyttö aiheuttaa noin 90 prosenttia, mikä näkyy erityisesti luonnon monimuotoisuuden heikkenemisenä. Käynnissä on kuudes sukupuuttoaalto, jossa lajeja kuolee sukupuuttoon ennen näkemättömän nopeasti. Kauniaisissa kulutettujen luonnonvarojen ympäristövaikutuksest aiheutuvat valtaosin kaupungin rajojen ulkopuolella. Kulutuksen aiheuttamat ilmastopäästöt eivät vielä sisälly kaupungin viralliseen kasvihuonekaasujen päästötarkasteluun.

Päätavoitteet

  • Tavoitteena on, että vuonna 2035 Kauniaisissa luonnonvarojen käyttöä ohjaa jakamis­- ja kiertotalous­kulttuuri.

  • Kaikissa kaupunkiorganisaation hankinnoissa käytetään kestävien julkisten hankintojen kriteereitä.

  • Sekajätteen määrä on vähentynyt 70 % (vertailuvuosi 2018).
Tiekarttakuva kaistasta luonnonvarojen kestävä kulutus ja kiertotalous

Voit klikata kuvan suuremmaksi.

Nykyinen lineaarinen talousjärjestelmä perustuu luonnonvarojen ja materiaalien kuluttamiseen ja niiden hylkäämiseen käytön jälkeen. Jotta ilmastokriisiä ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä voidaan torjua tulee siirtyä kiertotalouteen. Kiertotalouteen perustuvassa järjestelmässä tavoitteena on vähentää neitseellisten raaka-aineiden kulutusta ja pitää kerran ympäristöstä otetut luonnonvarat kierrossa mahdollisimman pitkään kierrättämällä, korjaamalla ja uudelleen muokkaamalla. Esimerkiksi puukuitu paperin muodossa voidaan kierrättää noin 5–7 kertaa. Vasta tämän jälkeen se kannattaa hyödyntää energian muodossa.

Kiertotalouskäsitteiden termipankki -leima
Lue lisää Vihreä kaupunkirakenne ja liikenne -tiekaistasta
Lue lisää Energiantuotanto ja kulutus -tiekaistasta
Lue lisää Kestävä ruokakulttuuri -tiekaistasta
Lue lisää Luonnonvarojen kestävä kulutus ja kiertotalous -tiekaistasta
Lue lisää Ympäristötietoinen kaupunkiorganisaatio ja asukkaat -tiekaistasta