Suorat ja epäsuorat ilmastopäästöt

Alueellisten ilmastopäästöjen vähentämisen lisäksi Kauniaisten tavoitteena on vähentää kulutukseen liittyviä epäsuoria ilmastopäästöjä. Nämä elämäntapoihin liittyvät ilmastopäästöt ovat jokaista suomalaista kohden vuodessa noin 10–12 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Globaalisti kestävän tavoitetason arvioidaan olevan noin 2,5 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia henkeä kohden vuoteen 2030 mennessä ja 2050 mennessä vain noin 0,7 tonnia (esim. Sitran selvitys).
Selvitä oma hiilijalanjälkesi -leima

Pääkaupunkiseudun kaupunkien virallisissa päästötarkasteluissa ei vielä tällä hetkellä ole mukana yllä mainittuja epäsuoria ilmastopäästöjä. Näitä ovat esimerkiksi seudun ulkopuolella tapahtuvan ruoantuotannon, rakennustuotteiden ja kulutushyödykkeiden valmistamisen aiheuttamat välilliset päästöt. Laskennoissa ei myöskään huomioida lentoliikennettä tai laivaliikennettä satamien ja lähialueiden ulkopuolella syntyviä päästöjä. Tästä huolimatta Kauniaisten resurssiviisauden tiekartassa on asetettu tavoitteita epäsuorien ilmastopäästöjen vähentämiseksi.

SITRAN elämäntapatestin avulla voit selvittää oman hiilijalanjälkesi.