Suorat ja epäsuorat ilmastopäästöt

Alueellisten ilmastopäästöjen vähentämisen lisäksi Kauniaisten tavoitteena on vähentää kulutukseen liittyviä epäsuoria ilmastopäästöjä. Nämä elämäntapoihin liittyvät ilmastopäästöt ovat jokaista suomalaista kohden vuodessa noin 10–12 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Globaalisti kestävän tavoitetason arvioidaan olevan noin 2,5 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia henkeä kohden vuoteen 2030 mennessä ja 2050 mennessä vain noin 0,7 tonnia (esim. Sitran selvitys).
Selvitä oma hiilijalanjälkesi -leima

Pääkaupunkiseudun kaupunkien virallisissa päästötarkasteluissa ei vielä tällä hetkellä ole mukana yllä mainittuja epäsuoria ilmastopäästöjä. Näitä ovat esimerkiksi seudun ulkopuolella tapahtuvan ruoantuotannon, rakennustuotteiden ja kulutushyödykkeiden valmistamisen aiheuttamat välilliset päästöt. Laskennoissa ei myöskään huomioida lentoliikennettä tai laivaliikennettä satamien ja lähialueiden ulkopuolella syntyviä päästöjä. Tästä huolimatta Kauniaisten resurssiviisauden tiekartassa on asetettu tavoitteita epäsuorien ilmastopäästöjen vähentämiseksi.

Kulutusperäiset kasvihuonekaasupäästöt

Kauniainen on selvittänyt kauniaislaisten vuonna 2022 kulutuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt, eli hiilijalanjäljen ensimmäistä kertaa osana KULMA-hanketta. Kauniaisten lisäksi hankkeeseen osallistui 19 muuta kuntaa. Hankkeen toteutti Sitowise Oy yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa. Voit tutustua tarkemmin Kauniaisten kulutuksen kasvihuonekaasupäästöihin tämän linkin kautta.

Kauniaisten asukkaiden kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2022 yhteensä 8,49 tonnia CO2-ekv asukasta kohden. Merkittävimpiin kulutuksen päästölähteisiin kuuluivat useissa kunnissa ruoka sekä energiankulutus. Kauniaisten osalta suurin kulutusperäinen päästölähde oli tavarat ja palvelut, jossa kauniaislaisten päästöt, 3,24 tonnia CO2 -ekv/asukas, olivat seurantakuntien- ja kaupunkien korkeimmat.

Alueelliset ja kulutukseen perustuvat päästölaskennat ovat osittain päällekkäisiä. Ne eivät siis ole vaihtoehtoja toisilleen vaan täydentävät toisiaan ja tarjoavat yhdessä laajemman tietopohjan kunnan ja kuntalaisten toiminnasta aiheutuvista kasvihuonekaasupäästöistä.

SITRAN elämäntapatestin avulla voit selvittää oman hiilijalanjälkesi.