Vihreä kävelykaupunki

Kauniaisten pinta-alasta virkistys- ja suojelualueita on 29 % (n. 1,74 k㎡) Viheralueilla ei ole pelkästään merkitystä ihmisten viihtyisyyteen ja hyvinvointiin, vaan ne toimivat myös tärkeässä roolissa kaupungin ilmastotyössä – niin ilmastonmuutokseen sopeutumisessa kuin sen hillinnässäkin. Alueet ovat myös tärkeitä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta. Kauniaisten alueellisista ilmastopäästöistä noin 8 % sitoutuu alueen kasvillisuuteen ja maaperään. Kauniaisten merkittävimmät hiilivarastot sijaitsevat metsäalueilla ja suojelualueilla sekä etenkin turvemailla. Kasvavaa hiilivarastoa kutsutaan hiilinieluksi. Hiilivarasto kasvaa erityisesti metsissä hiilen sitoutuessa kasvillisuuteen, joten metsäalueet toimivat hiilivarastojen lisäksi tärkeinä hiilinieluina.

Hiilivarastoista merkittävin osuus on varastoituneena maaperään, jonka osuus vastaa noin 66 % varastoista. Maan päälliseen kasvillisuuteen on sitoutunut noin 34 % hiilivarastoista. Hiilivarastojen kasvusta valtaosa tapahtuu puissa, niiden vuotuisen kasvun kautta. Puiden kasvu vastaa noin 81 % alueen hiilivarastojen kasvusta. Maaperän nieluvaikutus on noin 19 %.