Kestävä kehitys ja resurssiviisauden tiekartta

Kestävä kehitys tarkoittaa maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka tarkoituksena on turvata sekä nykyisten että tulevien sukupolvien hyvän elämisen mahdollisuudet. Kestävän kehityksen periaatteella tarkoitetaan sitä, että ympäristö- (ekologista), sosiaalista ja kulttuurista sekä taloudellista näkökulmaa huomioidaan yhtäläisesti kaikessa toiminnassa ja nämä näkökulmat ohjaavat tasavertaisesti päätöksentekoa.

Kestävän kehityksen periaatetta ei vielä ole saatu toteutumaan käytännössä, minkä takia käsitettä onkin viime vuosina pyritty kehittämään. Kestävän kehityksen pohjapilarina tulisi olla maapallon asettamat ekologiset reunaehdot, joilla tarkoitetaan esimerkiksi luonnonvarojen riittävyyttä ja niiden uusiutumiskykyä tai nykyelämää ylläpitävien fysikaalisten järjestelmien, kuten ilmaston vakautta. Nämä luonnon asettamat reunaehdot säätelevät viime kädessä elämää maapallolla, jonka osana nykyisen kaltaisena ihmiselämä sosiaalisena ja kulttuurisena ulottuvuutena voi toteutua. Taloudellisen toiminnan tulisi tukea yhteiskuntien materiaalisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tarpeita ja mahdollistaa hyvä elämä nykyisille ja tuleville sukupolville niin, että se tapahtuu ekologisten reunaehtojen sisällä.

Kestävän kehityksen toimikunnan sivuilta löydät laajan tietopaketin mm. kestävästä kehityksestä toimintaohjelma Agenda 2030:sta.

Sitoumus 2050 -sivuilla voit tehdä Kestävät elämäntavat testin, joka mittaa henkilökohtaisen hiilijalanjälkesi. Testin jälkeen voi valita arkeesi sopivia keinoja hiilijalanjälkesi puolittamiseksi ja sitoutua tekoihin.