Ilmastotyön tausta

Kaupungin ilmastotyö aloitettiin 2000-luvun alussa, kun pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat päättivät yhteisen ilmastostrategiatyön käynnistämisestä. Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 valmistui vuonna 2007 ja se hyväksyttiin pääkaupunkiseudun kaupungeissa vuonna 2008. Suomen ensimmäiseen kaupunkiseudun ilmastostrategiaan koottiin yhteinen visio, tavoitteet ja toimet, joiden avulla kaupungit voivat merkittävästi vähentää kasvihuonekaasupäästöjään.

Strategian valmistelutyöstä vastasi entinen YTV (nykyinen HSY), jolle annettiin tehtäväksi pääkaupunkiseudun ilmastotyön seuranta. Pääkaupunkiseudun ilmastostrategiaa 2030 tarkistettiin vuonna 2012 ja tavoitteeksi asetettiin seudun yhteinen hiilineutraalisuus-tavoite vuoteen 2050 mennessä. Tämän jälkeen kaupungit ovat asettaneet omia hiilineutraalius-tavoitteitaan. Helsinki ja Kauniainen ovat sitoutuneet olemaan hiilineutraaleja vuoteen 2035 ja Espoo ja Vantaa jo vuoteen 2030 mennessä.

Liikennekuva Kauniaisista

Kaupungin ILME-ohjelma

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategian 2030 tavoitteiden toteuttamiseksi Kauniaisille tehtiin oma kaupunkikohtainen ilmastoasioiden toteutusohjelma, ILME-ohjelma, jonka ensimmäinen versio hyväksyttiin vuonna 2010. Koska ilmasto- ja energia-asiat liittyvät tiiviisti yhteen, toteutusohjelmaan liitettiin yhdeksi painopistekokonaisuudeksi myös kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) tuomat velvoitteet. ILME-ohjelmaa päivitettiin vuonna 2017 ja siinä esitetyt toimenpiteet on osittain sisällytetty vuonna 2020 hyväksyttyyn Resurssiviisauden tiekarttaan.

Hiilenjalanjälki, hiilikädenjälki, ekologinen jalanjälki, cleantech….. Mikäli ilmastotermit mietityttävät, tutustu SITRAN “Ilmastotermit tutuiksi” sivustoon.

Kauniaisten kaupunki on sitoutunut edistämään kestävää kehitystä ja olemaan hiilineutraali kaupunki vuoteen 2035 mennessä.

Ilmastotermit tutuiksi leima