Ympäristötietoinen kaupunkiorganisaatio ja asukkaat

Kaupunkiorganisaation toiminnasta aiheutuvat ilmastopäästöt vastaavat noin 10-20 prosenttia Kauniaisten alueella syntyvistä ilmastopäästöistä.

Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi tarvitaankin myös asukkaiden ja kaupungin muiden toimijoiden aktiivista osallistumista ilmastotyöhön.

Kauniaisten rajojen ulkopuolella syntyviä elämäntapoihin liittyviä epäsuoria ilmastopäästöjä, kuten matkustamisesta ja kulutuksesta (esim. elektroniikan, vaatteiden, ruoan tuottamisesta) syntyviä päästöjä ei lasketa mukaan alueelliseen hiilineutraalisuus-tavoitteeseen, mutta myös niitä on välttämätöntä vähentää radikaalisti, jotta ilmastonmuutos on mahdollista rajoittaa 1.5 asteeseen. Ilmastopäästöjen ohella erityisesti neitseellisten luonnonvarojen kulutusta on vähennettävä merkittävästi, jotta ilmasto- ja muut ympäristökriisit, kuten luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen kriisi on mahdollista ratkaista.

Tiekarttakuva kaistasta ympäristotietoinen kaupunkiorganisaatio ja asukkaat

Voit klikata kuvan suuremmaksi.

Päätavoitteet

  • Ympäristökasvatusta ja -tietoisuutta sekä ympäristöviestintää vahvistetaan kaupungin henkilökunnan, asiakkaiden, asukkaiden ja paikallisten yritysten sekä yhdistysten kanssa yhteistyössä.

  • Asukkailla on riittävät tiedot ja taidot elää vastuullista ja globaalisti ilmastokestävää elämää.

  • Vuonna 2035 Kauniainen on globaalisti vastuullisen elämäntavan mallikaupunki.

Lue lisää Vihreä kaupunkirakenne ja liikenne -tiekaistasta
Lue lisää Energiantuotanto ja kulutus -tiekaistasta
Lue lisää Kestävä ruokakulttuuri -tiekaistasta
Lue lisää Luonnonvarojen kestävä kulutus ja kiertotalous -tiekaistasta
Lue lisää Ympäristötietoinen kaupunkiorganisaatio ja asukkaat -tiekaistasta