Kaupungin ilmastotyö

Kaupungin ilmastotyötä ohjaavat kaupunkistrategian tavoitteet ja niihin kytkeytyvä resurssiviisauden tiekartta. Tiekartan päätavoitteena on, että Kauniaisista tulee hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Muita keskeisiä tavoitteita ovat luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, luonnonvarojen kulutuksen vähentäminen globaalisti kestävälle tasolle sekä kulutukseen liittyvien, kaupungin ulkopuolella syntyvien ilmastopäästöjen vähentäminen yhdessä asukkaiden, yritysten ja kaupungin muiden toimijoiden kanssa. Kaupungiorganisaation toiminnasta ja palveluista syntyvät ilmastopäästöt vastaavat noin 10 prosenttia alueen ilmastopäästöistä.

Kari Kuula ulkona

Ilmastotyön rakenne

Resurssiviisauden tiekartta ohjaa koko kaupungin ilmastotyötä. Tiekarttaan on koottu hiilineutraalisuuden ja…

Tyttö talvimaisemassa

Kauniaisten ilmastopäästöt

Hiilineutraaliudella tarkoitetaan yleensä sitä, että jollakin rajatulla alueella ilmakehään päästetään vain sen verran hiilidioksidipäästöjä…

Resurssiviisauden tiekartta kuvituskuva

Resurssiviisauden tiekartta

Kauniainen on sitoutunut edistämään kestävää kehitystä ja tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä…

Mänty talvella

Päästövähennysohjelmat

Kaupungin kaikki toimialat laativat vuosittain omat päästövähennysohjelmat, jotka toteuttavat resurssiviisauden…

Poika ja viehe

Kestävä kehitys ja resurssiviisauden tiekartta

Kestävä kehitys tarkoittaa maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa…

Metsä ja juuret

Yhteistyökumppanit

Pääkaupunkiseudun kaupungit ja kuntayhtymä HSY tekevät tiivistä yhteistyötä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi…