Kauniaisten ilmastopäästöt

Alueellisella hiilineutraaliuudella tarkoitetaan erikseen määritellyn alueen tilaa, jossa ihmistoiminnan synnyttämät kasvihuonekaasujen lähteet ja kasvihuonekaasuja poistavat nielut, kuten kasvillisuus ja maaperä, ovat yhtä suuret määrätyllä ajanjaksolla (käytännössä vuoden aikana, jos aikatekijää ei määritetä).

Kauniaisten kaupungin alueella syntyvät kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2021 olivat 31 200 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (CO2-ekv). Tämä vastaa -32 prosentin päästövähenemää verrattuna vuoteen 1990. Kauniaisten suorat kasvihuonepäästöt vertailuvuonna 1990 olivat 45 800 tonnia CO2-ekv (HSY, kasvihuonekaasujen päästötiedot).

Tytär ja äiti sytyttää tulen laavun tulentekopaikkaan

Täyden hiilineutraalisuuden saavuttaminen on haastavaa, minkä takia osa päästövähennyksistä
(esim. 20 prosenttia) toteutetaan todennäköisesti kaupungin rajojen ulkopuolella tehtävien kompensointitoimenpiteiden avulla. 80 prosentin vähennystavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä, on kaupungin vähennettävä ilmastopäästöjään 36 500 tonnia.

Vuonna 2021 Kauniaisten ilmastopäästöistä (31 200 tonnia CO2-ekv) suurimmat päästöt syntyivät rakennusten lämmityksestä (56,5 prosenttia), liikenteestä (28 prosenttia) ja kulutussähköstä (12,3 prosenttia).

Kauniainen 1990 (CO2-ekv)

45 800 tonnia

2021

31 200 tonnia (-32 %)

2030 (tavoite)

9 160 tonnia (–80 %)