Päästövähennysohjelmat

Kaupungin kaikki toimialat laativat vuosittain omat päästövähennysohjelmat, jotka toteuttavat resurssiviisauden tiekartan pääteemoja ja niihin liittyviä tavoitteita. Päästövähennysohjelmien avulla toteutetaan vaikutuksiltaan, tyypiltään ja kooltaan erilaisia, tiekarttaan liittyviä ilmasto- ja kestävän kehityksen tekoja.

Päästövähennysohjelmissa toimenpiteet on jaoteltu tiekartan ns. kaistaotsikoiden mukaisesti. Koska kaikilla toimialoilla on omat, erilaiset painopisteet hiilineutraalisuustyön toteutuksessa, ei kaikkien kaistaotsikoiden alle välttämättä ole kirjattu toimenpiteitä.

Yksityiskohtaisemmin kaupungin hiilineutraalisuuden toteuttamisen rakenteesta.