Program för utsläppsminskning

Alla sektorer inom staden gör årligen upp sina egna program för utsläppsminskning, som omsätter den resurssmarta färdplanens huvudteman och tillhörande målsättningar i praktiken. Med hjälp av programmen för utsläppsminskning vidtas åtgärder i färdplanen som är olika till verkningarna, typen och omfattningen, men alla hänför sig till klimatförändringar och hållbar utveckling.

Åtgärderna i programmen för utsläppsminskning indelas efter rubrikerna för de olika vägarna i färdplanen. Eftersom alla sektorer har olika prioriterade områden i arbetet för klimatneutralitet, för de inte med nödvändighet in egna åtgärder under alla rubriker.

Du kan läsa mer om arbetet för klimatneutralitet i stadens organisation här.