Temaveckor och dagar

På de officiella webbsidorna för ekostödverksamheten hittar du en lista på temaveckor och temadagar, organisationerna som ordnar sådana samt färdigt material.

FN:s regionala informationskontor har sidor med information om alla internationella temadagar och temaveckor.

Exempel

22.3.2022 Internationella vattendagen

5.6.2022 Världsmiljödagen

9/2022 Svinnveckan

9/2022 Cykelveckan