Gallträskområdet

Vid sidan av Kasabergets område är sjön Gallträsk med sina omgivningar Granibornas käraste rekreationsområde. De första villorna i Grankulla byggdes i början av 1900-talet kring den enda sjön i staden. Den hade då rent vatten och var god nog som badplats. Besökarna kom också längre bort ifrån.

Omkring sjön går en vandringsled som är mycket populär i nästan hela sin sträckning och kan vara stadens mest omtyckta friluftsled. Om somrarna ordnar Gallträsk segelsällskap seglingskurser på sjön och man kan hyra stadsroddbåtar för att ta sig ut på vattnet. Vintertid underhåller en privat förening en populär skridskobana på sjön.

Gallträsk restaurerades med framgång i början av 2010-talet, då man avlägsnade cirka 23 000 m2 bottenslam. Läs mer om restaureringen av sjön och dess nuvarande skick på stadens webbsidor.

I den västra ändan av sjön ligger Träskmossens område, som för 7000 år sedan hörde till en havsvik av Litorinahavet och som fredades som naturskyddsområde 1988. Mossen bildades när viken snördes av till en sjö, som växte igen.

Genom området löper en spångad led med informationstavlor, som berättar mer om den känsliga mossnaturen i området.
Poika kalastaa laiturilta