Stadens klimatutsläpp

Med klimatneutralitet avses i allmänhet att man inom ett visst område inte släpper ut mer koldioxid i atmosfären än marken och växtligheten kan ta upp. Ett samhälle, en produkt eller ett system uppnår således klimatneutralitet om klimatavtrycket över hela livscykeln är noll.

De utsläpp av växthusgaser som uppstod inom Grankulla stads område under 2021 uppgick till 31 200 ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.). Under jämförelseåret 1990 uppgick de direkta utsläppen av växthusgaser till 45 800 ton CO2-ekvivalenter.

Tytär ja äiti sytyttää tulen laavun tulentekopaikkaan

Att uppnå fullständig klimatneutralitet är en utmaning, vilket innebär att en del av utsläppsminskningarna (till exempel 20 procent) sannolikt kommer att genomföras med hjälp av klimatkompensation utanför stadens gränser. För att uppnå sitt reduktionsmål på 80 procent fram till 2030 måste staden minska utsläppen med 36 500 CO2-ekvivalenter.

Enligt uppgifter från HRM uppkom de största utsläppen av direkta växthusgaser i Grankulla inom uppvärmning (56,5 procent), trafik (28 procent) och förbrukningsel (12,3 procent) under 2021.

Grankulla 1990 (CO2-ekv)

45 800 ton

2021

31 200 ton (–32 %)

2030 (mål)

9 160 ton (–80 %)