Kaupungin viheralueiden hoito

Kaupunki kehittää ja ylläpitää omistamiansa metsäalueita arvokkaat luontokohteet huomioiden. Kaupungin viheralueita ja metsiä hoidetaan pitkäjänteisesti aina 10 vuoden välein päivitettävän luonnonhoitosuunnitelman avulla.

Suopursu

Ulkoilu- ja virkistysmetsinä toimivien puistometsien hoidon lisäksi tavoitteena on ylläpitää ja edistää luonnon monimuotoisuutta. Kaupungin pinta-alasta noin 24 ha on suojelualueita.

Kaupungin luonnonhoitosuunnitelman mukaisesti hoidettujen metsien sisään jätetäänkin hoitamattomia laikkuja sekä lahoavia puita pystyyn ja maahan monipuolisen elinympäristön turvaamiseksi. Luonnonhoitosuunnitelman piiriin kuuluvat Kauniaisten kaupungin omistamat luonnonalueet ja rakentamattomat tontit, yhteensä noin 158 ha. Kaupunki ei omista talousmetsää.