Gallträskin alue

Kasavuoren alueen ohella Gallträskjärvi ympäristöineen on kaupunkilaisten rakkain virkistysalue. Kauniaisten ensimmäiset huvilat rakennettiin kaupungin ainoan järven ympärille 1900-luvun alussa. Järvi oli tuolloin puhdasvetinen ja johon tultiin kauempaakin tutustumaan.

Järven ympäri kiertää melkein koko matkaltaan erittäin suosittu kävelyreitti joka saattaa olla kaupungin asukkaiden suosituin ulkoilureitti. Gallträsk segelsällskap järjestää kesäisin järvellä purjehduskursseja ja kesällä pääsee vesille vuokrattavien kaupunkisoutuveneiden avulla. Talvisin yksityinen yhdistys ylläpitää suosittua luistelurataa järvellä.

Järveä kunnostettiin onnistuneesti 2010-luvun alkupuolella jolloin siitä poistettiin noin 23 0000 m2 pohjalietettä. Lue lisää järven kunnostuksesta sekä sen nykykunnosta kaupungin kotisivuilta.

Järven länsipäässä sijaitsee vuonna 1988 luonnonsuojelualueeksi rauhoitettu Träskmossenin suoalue, joka on ollut 7000 vuotta sitten Litorinameren merenlahtea. Suo on muodostunut lahden kurouduttua järveksi ja järven umpeenkasvun seurauksena.

Alueen läpi kulkee pitkospuut ja reitin varrelta löytyy opastetauluja, jotka kertovat enemmän alueen herkästä suoluonnosta.
Poika kalastaa laiturilta